2019 - 2020 Hac Ön Kayıt

Ön Kayıt, Kura Çekimi Ve Hac İçin Kesin Kayıt Tarihleri ;

-2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtlarının 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden alınması,

-2019 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin 11 Kasım 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e-devlet sistemi üzerinden yapılması,

-2020 yılı hac kurasının 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10:00'da çekilmesi,

-Hac kesin kayıtlarının 13 - 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılması,

-Yedek kayıtların ise 30 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılması,

Hac Takvimi İle İlgili Hususlar ;

-Türkiye'den Hac için çıkışların ''22 Haziran - 25 Temmuz 2020'' (Hicri 01 Zilkade - 04 Zilhicce 1441); hacdan dönüşlerin ise ''06 Ağustos - 02 Eylül 2020'' (Hicri 16 Zilhicce 1441 - 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılması,

Hac Ücretlerinin Yatırılması Hususunda ; 

-Seyahat acentalarına kayıt yaptıracak hacı adaylarının ücret tahsilatlarının Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yapılması,

Hac Konaklama Türünün, ''Oda tercihli'' ve ''Otel'' Olarak İki Çeşit Yapılması;